Naši sodelavci in njihovo tehnično znanje na različnih področjih so ključ do zadovoljstva naših strank.

Zato trajno vlagamo v izobraževanje in dodatno izobraževanje naših zaposlenih. Redno izvajamo notranja usposabljanja, skrbimo za najvišje kakovostne standarde prek proizvodnih kvalifikacij in certifikatov, naše vsakodnevne misli in ravnanja pa so vedno v skladu z motom »v ospredju je človek«.

S pomočjo notranjega oddelka za varnost pri delu in upravljanje kakovosti so v našem podjetju trdno zasidrani vsi zakonski predpisi. Redne revizije in izobraževanja vodi naš notranji inženir varovanja, ki izvaja tudi usposabljanja v povezavi z varnostjo pri delu.

Naše upravljanje kakovosti je certificirano v skladu s standardom EN/ISO 9001. Za nenehno izboljševanje zadovoljstva strank redno izvajamo ankete o zadovoljstvu strank in zbrane informacije vrednotimo v projektnih razpravah.

Naše poslovanje je skladno tudi s standardom OHSAS 18000 glede upravljanja zaščite pri delu, zato da se tveganja za naše delavce zmanjšajo na najmanjšo možno mero in da se delovni procesi optimizirajo.

Naše zavedanje o kakovosti izpolnjujemo tudi v skladu s standardom EN/ISO 14000 glede okoljskega upravljanja. Z rednimi izobraževanji zaposlene seznanjamo z našimi smernicami in tako podpiramo ter redno preverjamo neprestane izboljšave glede varstva okolja.

Mednarodno priznani standard SCC** prav tako potrjuje, da delujemo v skladu z vsemi določili glede zdravja, varnosti pri delu in varstva okolja. Tudi pri delih v okviru najete delovne sile so upoštevani vsi predpisani standardi.

 

Certifikati

Deutsch
 168.24 KB
Zertifikat ISO 9001:2015

Qualitätsmanagement - Nürmont Slowenien

Deutsch
 468.42 KB
Zertifikat WPK

Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle - Nürmont, Freiberg