Quality management

Naši sodelavci in njihovo tehnično znanje na različnih področjih so ključ do zadovoljstva naših strank.

Zato trajno vlagamo v izobraževanje in dodatno izobraževanje naših zaposlenih. Redno izvajamo notranja usposabljanja, skrbimo za najvišje kakovostne standarde prek proizvodnih kvalifikacij in certifikatov, naše vsakodnevne misli in ravnanja pa so vedno v skladu z motom »v ospredju je človek«.

S pomočjo notranjega oddelka za varnost pri delu in upravljanje kakovosti so v našem podjetju trdno zasidrani vsi zakonski predpisi. Redne revizije in izobraževanja vodi naš notranji inženir varovanja, ki izvaja tudi usposabljanja v povezavi z varnostjo pri delu.

Naše upravljanje kakovosti je certificirano v skladu s standardom EN/ISO 9001. Za nenehno izboljševanje zadovoljstva strank redno izvajamo ankete o zadovoljstvu strank in zbrane informacije vrednotimo v projektnih razpravah.

Naše poslovanje je skladno tudi s standardom OHSAS 18000 glede upravljanja zaščite pri delu, zato da se tveganja za naše delavce zmanjšajo na najmanjšo možno mero in da se delovni procesi optimizirajo.

Naše zavedanje o kakovosti izpolnjujemo tudi v skladu s standardom EN/ISO 14000 glede okoljskega upravljanja. Z rednimi izobraževanji zaposlene seznanjamo z našimi smernicami in tako podpiramo ter redno preverjamo neprestane izboljšave glede varstva okolja.

Mednarodno priznani standard SCC** prav tako potrjuje, da delujemo v skladu z vsemi določili glede zdravja, varnosti pri delu in varstva okolja. Tudi pri delih v okviru najete delovne sile so upoštevani vsi predpisani standardi.

 

Certifikati

ID 66, English, 279.77 KB

Download

ID 67, English, 279.53 KB

Download

ID 81, English, 279.48 KB

Download

ID 22, Deutsch, 341.07 KB

Download

ID 19, DE-EN, 546.96 KB

Download

ID 20, Deutsch, 48.12 KB

Download

ID 72, Deutsch, 131.49 KB

Download