Od zamisli do končnega izdelka – razvijamo in konstruiramo po vaših specifikacijah in zahtevah. Pri tem so vam na voljo naši kvalificirani konstruktorji in najsodobnejša oprema. Vaše naprave in stroje preračunamo, dimenzioniramo, moderniziramo, montiramo in spravimo v pogon.

Podjetje Nürmont je s svojimi večdesetletnimi izkušnjami doseglo visoko stopnjo strokovnosti, še posebej na področju raziskovalne in razvojne opreme.